20040912 0011

                                          ..."Det finns ingen dålig vind för en IF-båt"...                                                          
 

 

 

 

svenskasjo 980x240 sofie 160207

Om du är medlem i IF-båtförbundet, ange detta som medlemskap i båtklubb/båtsällskap när du tecknar din nya försäkring