Vind i Seglen /  marek /  24 november 2016 /  3227 views

Klassisk instruktionsfilm om segeltrim från Gransegel.