Västkustens IF-båtklubbs styrelse

Ordförande
Fredrik Hansson
+46 76 398 8863

Vice ordförande, LSS kontakt
Göran Ejdeling    
+46 31 288 022  

Sekreterare
Ann-Charlotte Gustafsson      
+46 70 574 3190

Kassör, medlemsansvarig
Joop Somhorst    
+46 72 371 6180

Ledamot
Alf Andersson    
+46 31 291 971  

Ledamot
Bengt Cederblad      
+46 76 864 8859

Suppleant
Karin Hårding      
+46 73 817 2751

Total posts 8269 • Total topics 1229 • Total members 1170 • Newest member rH7yB6bGKL