Tidningen Medvind

Medvind 2017 Nr 2

Medvind 2017 Nr 2

 • Ordföranden har ordet
 • Formannen har ordet
 • Åtte kappe i lens
 • IF-klubbens generalforsamling
 • Trimkurs
 • DM for IF-både i Praestö
 • IF-båtförbundets årsmöte
 • Nya SRS-tal
 • GYS på Sundet
 • Ny sejlsesong
 • Vejen till DM
 • Fifty year old lady steals the show
 • Nya skruvar till roderplåtarna
 • IF-båtens historia
 • Byte av O-ringar
 • Bottentvätta i stället för bottenmåla
 • Självlänsventiler
 • IF-båtklubbarna
 • Båtmässan i Älvsjö
 • Välkommen till SM 2017

Category Medvind
Access Everyone can view this file.