I helgen höll årsmöte för Svenska IF-båtförundet på Barken Viking. Valberedningens förslag bifölls enhälligt av närvarande och poströstande medlemmar. Styrelsen för 2020 tackar för förtroendet! Viktiga frågor som kommer på bordet i år är skapandet av en användarhandbok för IF-båten, design av seglarkurser i IF, den nya Seacamper IFens utveckling, ökat internationellt utbyte med IF-seglare globalt och att uppmuntra medlemmar att ordna trimkvällar och fixarkurser lokalt genom att söka medel från förbundet. Vi kommer skapa arbetsgrupper med olika teman. Den som vill vara med kan helt enkelt kontakta oss, se under ''Om IF-båtförbundet'' här på hemsidan. Väl mött!

styrelsen fot 2020test2