Faktura för årets medlemsavgift har skickats ut. Alla medlemmar i Svenska IF-båtförbundet som har lämnat e-postadress och inte avbeställt medlemsbrevet har fått ett mail med information och betalningsinstruktion.

Om du inte har fått något mail och är medlem i Svenska IF-båtförbundet, kontakta medlemsansvarig eller kassör i din region eller betala medlemsavgiften till samma konto som du betalat innan.

Senaste betalningsdag är 10 februari 2022 .