om ifbaten bild1 400x250

IF-båten är en av Sveriges största entypsklasser. Den är spridd överallt i landet. Kappsegling med IF-båt kan därför ske i entyp på många ställen. Platsen för SM-arrangemanget cirkulerar mellan Ost- och Västkusten, för att du ska få  bättre möjlighet att segla SM i närheten av den egna regionen.

IF-båten står på prispallen, både vad gäller antalet SM-deltagare och antalet SRS-starter. Internationella mästerskapsseglingar arrangeras i alla de tre nordiska länderna. Varhelst en mästerskapssegling arrangeras, samlar båten alltid stora startfält.

Cirka 1800 seglande IF-båtar skapar en stor andrahandsmarknad för både båtar, kappseglingssegel och annan IF-specifik utrustning. Genom detta samt båtens enkelhet och mångsidighet utgör den ett oslagbart ekonomiskt alternativ för bl.a ungdomar och andra entusiastiska kappseglare med magra plånböcker. Idag kan man hitta bra båtar för 30.000 - 45.000 kr.

IF-båten är även en säker cruising- och långfärdsbåt. Den har korsat Atlanten och Nordsjön flera gånger. Den är trygg och lättseglad och bär sina segel i alla vindar.