Längd över allt 7,865 m
Längd i vattenlinjen 6,04 m
Största bredd 2,20 m
Djupgående tom båt 1,21 m
Djupgående lastad båt 1.25 m
Deplacement 2,15 ton
SRS-tal (2017) 0,831
Höjd över vattenytan ca 11.5 m
   
Segelytor  
Storsegel 16 m2
Genuafock 15 m2
Kryssfock 110 % 12.5 m2
Kryssfock 102 % 10 m2
Spinnaker 36 m2