Vind i Seglen /  marek /  24 november 2016 /  5055 views

Klassisk instruktionsfilm om segeltrim från Gransegel.