Vind i Seglen /  marek /  24 november 2016 /  8595 views

Klassisk instruktionsfilm om segeltrim från Gransegel.