Kalender

OIF
 • Lördag, 9. Juni 2018 - Söndag, 10. Juni 2018
  USS Regatta/DM    ::  OIF
 • Lördag, 16. Juni 2018 - Söndag, 17. Juni 2018
  Vikingaregattan    ::  OIF
 • Lördag, 18. Augusti 2018 - Söndag, 19. Augusti 2018
  Gäddisregattan    ::  OIF
 • Lördag, 15. September 2018 - Söndag, 16. September 2018
  Höstrasta    ::  OIF