Västkustens IF-båtklubbs styrelse

Ordförande
Fredrik Hansson
+46 76 398 8863

Vice ordförande, LSS kontakt
Göran Ejdeling    
+46 31 288 022  

Kassör, medlemsansvarig
Joop Somhorst    
+46 72 371 81 86

Ledamot
Alf Andersson    
+46 31 291 971  

Ledamot
Bengt Cederblad      
+46 76 864 8859

Ledamot
Karin Hårding      
+46 73 817 2751