Svenska IF-båtförbundets forum • Båtlutningen?
Page 1 of 1

Båtlutningen?

Posted: Tue 25 Jun 2013 18:43
by APER1T1F
Hej alla duktiga seglare
Finns det någon rekommenderad lista över hur mycket båten skall luta på kryss ,läns
eller har någon goda råd
undrar IF 3110 Aperitif gunnar j

Re: Båtlutningen?

Posted: Wed 26 Jun 2013 09:42
by maja
På dikt bidevind bör man nog minska krängningen så gott man kan och försöka hålla den mindre än 15 grader, helst neråt 10. Teoretiskt sett minskar höjdtagningsförmågan med cosinus för krängningsvinkeln och avdriften ökar med det omvända förhållandet ( dvs. 1 / cos(v) )

Cos 0 = 1.000
Cos 5 = 0.996
Cos 10 = 0.985
Cos 15 = 0.965
Cos 20 = 0.940
Cos 25 = 0.906

Så om båten t.ex. lutar 10 grader, minskar höjdtagningsförmågan med 1.5 % och avdriften ökar med 1.5 %.
Men om båten lutar 25 grader, minskar höjdtagningsförmågan med drygt 9 % och avdriften ökar med 10 % .

På läns ska båten inte luta. Däremot kan den med fördel trimma litet på fören för att förlänga vattenlinjen och minska turbulensen från akterspegeln.

På öppna bogar har krängningen i allmänhet inte så stor betydelse, eftersom höjden inte är relevant och den sidoriktade kraften blir mindre. Men med en feltrimmad spinnaker på halvvind i frisk vind kan sidokraften bli avsevärd och därmed även avdriften.

Re: Båtlutningen?

Posted: Thu 27 Jun 2013 09:30
by APER1T1F
Hej MAREK!
Tack för svaret hoppas många andra får nytta av det också
IF 3110 gunnar j