Svenska IF-båtförbundets forum • Plasta igen hålet i motorbrunnen
Sida 1 av 1

Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 09 nov 2021 15:05
av Jonas IF2284 Miranda
Jag letar efter en bra beskrivning på hur man plastar igen hålet i skrovet i motorbrunnen. Jag har sökt igenom forumet men inte hittat någon arbetsbeskrivning. Däremot finns en hel del inlägg på hur man tar upp hålet igen :P Jag har seglat en säsong nu och testat att ha motorn i brunnen och dels på fästet på akterspegeln. Tveklöst så är motor på akterspegeln att föredra och jag har bestämt mig för att sätta igen hålet permanent. Jag vill att det blir snyggt och hållbart, tex så skall lagningen följa skrovformen.
Jag ser två alternativa tillvägagångssätt, men här vill jag har tips från er som vet bättre och har erfarenhet:

Alt 1) Att utifrån täcka hålet med nån typ av stabil men böjbar skiva som följer skrovformen, ett mothåll kan man säga, och inifrån motorbrunnen lägga gelcoat och plasta igen hålet med väv, jag låter väven gå en bra bit upp på brunnens sidor, och sen måla utsidan av lagningen med bottenfärg.

Alt 2) Att inifrån plasta fast en täckplatta i botten av motorbrunnen som jag trycker fast mot flensen i botten av brunnen och sedan från utsidan spackla upp en snygg kurvatur som följer skrovformen och sedan täcka med bottenfärg (eller måste jag täcka spacklet med något innan jag bottenmålar?)

Hoppas ni förstod min beskrivning av alternativen. Det kanske finns bättre alternativ? Tacksam för alla tips.

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 09 nov 2021 19:51
av maja
På min båt har man använt motorbrunnsluckan och plastat ihop flänsarna inifrån .

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 09 nov 2021 22:55
av johan swe-1870
Jag är inte heller till särskilt stor hjälp. När jag köpte min båt för 30 år sedan var luckan ditsatt med sina vantskruvar och antagligen också limmad på något sätt.

Jag har försökt lossa den för att åtgärda att det tränger in vatten längst ner, men gav upp då det var så svårt. Så det slutade med att jag spacklade utsidan så jämn jag kunde. Det syns en spricka runt luckan på utsidan och det läcker fortfarande in lite vatten. Men det stannar i motorbrunnen och har inte stört mig.

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 10 nov 2021 14:02
av maja
Du kan förslagsvis köpa en motorbrunnslucka av Göran Helmer i Strömstad:
https://marieholmboat.se/ .

Även om en sådan lucka går på en dryg tusenlapp, så kommer ett köp av färdig lucka sannolikt att bespara dig en hel del arbete. Om du har flänsarna kvar i hålet, torde en fastplastning av en färdig lucka vara en ganska enkel match ift. att egentillverka ett lock.

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 11 nov 2021 17:21
av Jonas IF2284 Miranda
Haha, ja Maja du har helt rätt i att det är ett drygt arbete att göra en egen lucka. Jag gjorde en i våras och det tog ett antal timmar att få till formen rätt, och sen ett antal lager epoxi, men nu har jag en som jag plastar fast från insidan, så som du gjorde. Och sen så spackar jag upp utsidan som Johan gjorde. Det blir nog bra.
Tack för era kommentarer :P
Jonas

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 12 nov 2021 08:25
av IF1426
En definitiv åtgärd, går svårligen att återställa.
P1020250.JPG
P1020250.JPG (96.86 KiB) Visad 4498 gånger
Jonas skrev;
"Jag letar efter en bra beskrivning på hur man plastar igen hålet i skrovet i motorbrunnen. Jag har sökt igenom forumet men inte hittat någon arbetsbeskrivning. Däremot finns en hel del inlägg på hur man tar upp hålet igen"

Det är förmodligen flera IF-are som permanent har plastat igen motorbrunnen och som då kunnat ge sin beskrivning på hur det utförts, varför jag då beskriver mitt sätt att utföra det på.
Locket har invändigt förstärkts med c.a 2 lager glasfiber matta och sedan har ytor på locket och mot brunnen slipats och rengjorts med aceton och sedan har locket limmats fast med epoxi eller polyester därefter har en glasfiber väv lagts över lockets inre kant upp en bit mot brunnsröret. Om det förvaras något där är det bra om locket är förstärkt, och även tätt.
Utvändigt behövs därefter endast göras en spackling i den runtgående skarven för att jämna ut ytan mot skrovet och luckan, försök hålla spacklingen under vattenlinjen för att undvika att behöva bättra synlig gelcoat. Gjordes i samband med epoxibehandling av botten
Övre kragen av motorbrunnen har avtagits jäms med skivan i akterstuven, då framkommer öppningar mellan röret och skivan som då måste förstärkas genom att fylla ut öppningarna och sedan laminera en bit in på skivan och ner i röret som stärker upp skivan mot röret, det är viktigt att det blir stabilt ock tätt för att den belastas och och att inget eventuellt läckande vatten från övre luckorna tränger ned i utrymmet under skivan.

I Medvind 2-2016 har M Rundström beskrivit det sätt han har utfört igenplastningen av motorbrunnen.

L-Å Andersson

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 02 apr 2022 09:21
av Jonas IF2284 Miranda
Hej L-Å,
tack för din beskrivning av arbetsgången, jag kommer att följa din beskrivning. En fråga bara, du skriver "sedan har ytor på locket och mot brunnen slipats". Jag grunnar över hur du gjorde för att slipa ytorna i brunnen, jag antar att du slipade ner gelcoaten så att du fick fram laminatet för en bra vidhäftning. Antar jag rätt i att du använde vinkelslip med grov slipskiva på brunnens platta sidor? Men hur gjorde du i hörnen/radierna? Vilket verktyg använde du där?
Hälsningar,
Jonas

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 02 apr 2022 17:52
av IF1426
Hej
Kul att du tagit del av mitt inlägg, skall då ge en beskrivning utifrån det sätt jag har utfört det på. I mitt fall hade jag kapat övre delen av motorbrunnen som då gör att det är lättare att utföra inv. plastning.

Om man börjar med locket är det tunnt varför det inte går att utföra någon grövre slipning utan de ytor som skall plastas slipas för hand med grövre slipduk omkring 80 korn, och rengöres med aceton. Därefter laminerar jag insidan av locket med C.a 3 lager matta eller väv, för att det skall hålla om man eventuellt förvarar något i brunnen.

Nästa steg är att slipa, matta ned de inv. ytor som locket ansluter till, jag ser inte att man behver helt avlägsna den gelcoat som är på de ytorna, vilket jag slipar med grov slipduk, från utsidan in i öppningen. Om man har en mindre vinklad slipmasin med rund slipduk går det även bra. När sedan locket läggs på plats, skall berörda ytor rengöras och strykas med polyester alt. epoxi och sedan läggas ned i rätt läge med anliggning till den runtgående invändiga flänsen.
Om det syns någon större spalt bitvis kan man lägga till förtjockad plast med microballonger på den inv. flänsen.
Tänk igenom arbetsgången, om det är varm yttertemp. härdar polyester ganska snabbt så att inte locket fastnar en bit upp i röret, vilket kan bli mycket besvärligt. Använd inte mer härdare än som är beskrivet.
Lägg en plastduk runt öppningen som förhindrar kladd på skrovet

När locket kommit på plats kontrollerar man utsidan att lockets yta ligger i nivå med skrovets ytor runt öppningen, kan kollas med en linjal. Torka bort eventuellt plast som ev. rinner fram.
Bottenfärg skall vara borttagen närmast luckan.

När det har härdat går jag in och på de ytor på locket och en bit upp c.a 30-40mm i motorbrunnsröret, som då tidigare har slipats och rengjorts med aceton, läggs en laminering med väv runt hela lock kragen och ovanför för att ge ett starkare fastläggning av locket.

När det är utfört skall den yttre ytan vid lockskarven åtgärdas locket skall nu ligga i nivå med skrovet men kan ha vissa in skjunkningar från tillverkningen i det läget bestämmer man hur mycket som behöver spacklas upp, en mindre djup fasning i skrovet runt locket bör göras, ev. gjorts i ett tidigare skede, sedan mattas de ytor som skall beläggas med spackel och tvättas med aceton, Det behövs inte någon djupare slipning, Sedan läggs epoxispackel som jämnar ut ytan helt.
När jag gjorde detta vilket var 2004 då i samband med en epoxibendling av botten, då slipades även denna spackling med en oscillerande slipmaskin. det spacklades med International Watertite, vad gäller lämplig mängd som åtgår finns det andra märken i mindre mängd.

Att plasta fast locket när man bestämt att inte sätta motorn där är för att få det tätt och ev utnyttja utrymmet. Åtgärden är endast för att få locket att sitta säkert på plats, vilket inte har med skrovets styrka att göra.
Hoppas beskrivningen är hyggligt bra beskrivet annars kan du återkomma med frågor.

L-Å andersson

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 04 apr 2022 09:58
av Jonas IF2284 Miranda
Hej L-Å,
tusen tack för den detaljerade beskrivningen. Jag tar speciellt med mig två saker som kommer att underlätta jobber för mig; dels att du först kapade ner motorbrunnskragen i nivå med durken, då blir det ju betydligt enklare att komma åt i den trånga brunnen, och att du inte slipade bort all gelcoat invändigt i brunnen innan du plastade fast luckan, och det verkar ju ha fungerat bra eftersom du gjorde jobbet redan 2004! Åeterigen tack för beskrivningen, detta forum är en guldgruva!!!
:) Jonas

Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen

Postat: 04 apr 2022 10:58
av maja
Om du kapar ner motorbrunnen, måste du ha kompensationsvikt. Så se till att du har kragen kvar och plasta fast den igen när du är färdig med det övriga plastandet i hålet!