Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Kappseglingsregler för kölbåtsseglare - Göteborg
Torsdag, 13. Februari 2020, 18:00 - 21:00
Träffar : 1146

Smaragdförbundet bjuder in till en regelkväll då domare Carl-Peter Carlsson går igenom olika scenarion.

Inbjudan och registrering finns på http://www.ldss.se/Nyheter/Egnanyheter/kappseglingsreglerforkolbatsseglare/

 
Plats LSS Klubbhus
Solhöjdsgatan 16
Västra Frölunda
426 76